ΕΚΤΕΡ: Στο 1,129% το ποσοστό ιδίων μετοχών

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ