ΕΚΤΕΡ: Στο 0,699% το ποσοστό ιδίων μετοχών

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ