ΕΚΤΕΡ: Στο 0,637% το ποσοστό ιδίων μετοχών

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ