ΕΚΤΕΡ: Πολύ χειρότερο το β’ εξάμηνο του 2019

  • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑι σε 8,6 εκατ. ευρώ
  • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 18 εκατ. ευρώ
  • P/BV: 0,48
  • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,7660 ευρώ
  • ΒΟΟΚ VALUE: 1,6000 ευρώ
  • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,111
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 0,770 0,800 -0,88
30 ημερών 0,746 0,880 2,35
3 μηνών 0,700 0,928 4,26
6 μηνών 0,540 1,330 -35,74
12 μηνών 0,540 1,985 -49,42