ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στις 13 Νοεμβρίου 2020, υπέγραψε συμβάσεις εκτέλεσης έργων με το ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Αντικείμενο των Συμβάσεων είναι η κατασκευή Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στο Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”, στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στο Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”, στο Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” και στο Γ.Ν. ΛΕΣΒΟΥ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” στα οποία περιλαμβάνονται όλες οι οικοδομικές εργασίες, οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και οι υποδομές για την ενσωμάτωση εξοπλισμού στις ΜΕΘ των παραπάνω νοσοκομείων που ανακαινίζονται λόγω της πανδημίας COVID-19. Τα έργα θα υλοποιηθούν με αποκλειστική χρηματοδότηση του Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ μέσω της ανώνυμης εταιρείας ειδικού κοινωφελούς σκοπού με την επωνυμία “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.”.

Ο συνολικός προυπολογισμός των έργων ανέρχεται σε € 3.448.000,00, ενώ η προθεσμία αποπεράτωσης των έργων ορίσθηκε σε 2-3 μήνες από την υπογραφή των συμβάσεων ανάλογα με το έργο.