ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου ύψους 2.455.200,00 ευρώ

Η ΕΚΤΕΡ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με την εταιρεία “AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.”.

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η κατασκευή του έργου “Ξενοδοχειακό Συγκρότημα AMANZOE – VILLA 04a”. Σημειώνεται πως η VILLA 04a αποτελεί τμήμα του Ξενοδοχειακού συγκροτήματος AMANZOE που βρίσκεται στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα στον Δήμο Ερμιονίδας, του Νομού Αργολίδας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.455.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου έως την 01.04.2022.