ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου με «Κτιριακές Υποδομές» ύψους 776.561 ευρώ

Νέα σύμβαση εκτέλεσης έργου με την εταιρεία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” υπέγραψε η  ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σήμερα 18 Μαρτίου 2021.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αντικείμενο της σύμβασης του έργου είναι η “Μελέτη και Κατασκευή συνδετήριας πεζογέφυρας μεταξύ νέας πτέρυγας ΜΕΘ 50 κλινών και κτιρίου “ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ” διαμέσου του κτιρίου “ΜΕΓΑ ΛΑΙΚΟ” στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”.

Σημειώνεται πως ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  776.561 ευρώ ενώ η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίσθηκε σε 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης