ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στις 24 Νοεμβρίου 2020, υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με τα Η.Α.Ε. για την κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος, στον Αυλώνα Αττικής.

Το αντικείμενο του έργου ανέρχεται στο ποσό των 15.748.000€ περιλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 10 μήνες.