ΕΚΤΕΡ: Δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών εξαμήνου 2019

Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση για την περίοδο 01.01 – 30.06.2019  αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.ekter.gr)