ΕΚΤΕΡ: Δεν ματαιώνεται η τουριστική επένδυση στην Πάρο – Τι απαντά για το μπλόκο ΣτΕ

Σε διευκρινίσεις προχώρησε η ΕΚΤΕΡ με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι το ΣτΕ τη μεγάλη τουριστική επένδυση στην Πάρο.

Απαντώντας σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η εταιρεία σημειώνει ότι «η ΕΚΤΕΡ ήδη αντιμετωπίζει το ζήτημα με σοβαρότητα και προσοχή».

Η εισηγμένη σημειώνει «η γνωμοδότηση που εκδόθηκε δεν συνεπάγεται ματαίωση της επένδυσής, όπως εσφαλμένα παρουσιάζεται στα διάφορα δημοσιεύματα».

Αντίθετα η ΕΚΤΕ συμπληρώνει ότι η γνωμοδότηση είναι «μια ευκαιρία για να διευκρινιστούν και να συμπληρωθούν τα στοιχεία του φακέλου της ΕΠΣ, που επισημάνθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη νομιμότητα και συμβατότητα του σχεδίου μας με τις πολεοδομικές, περιβαλλοντολογικές και αρχαιολογικές διατάξεις.

Η ανακοίνωση της ΕΚΤΕΡ

Κατόπιν των ερωτημάτων που έθεσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1689/22.06.2023 έγγραφο της, σχετικά με την από 03.04.2023 ανακοίνωση της εταιρείας μας στο ΧΑΑ (αναφορικά με τη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τις ανάγκες του επενδυτικού σχεδίου ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας στην Πάρο), σε συνδυασμό προς τα δημοσιεύματα του Τύπου ότι «το ΣτΕ μπλόκαρε τη μεγάλη τουριστική επένδυση στην Πάρο», αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί κανονιστικών Προεδρικών Διαταγμάτων, διατυπώθηκε γνώμη επί του υπό επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με την έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) και τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης και περιβαλλοντική έγκριση του ΕΠΣ, στην περιοχή που θα αναπτυχθεί η ξενοδοχειακή μονάδα της εταιρείας στην Πάρο.

Η ΕΚΤΕΡ ήδη αντιμετωπίζει το ζήτημα με σοβαρότητα και προσοχή. Με την υποστήριξη της ομάδας μελέτης και των νομικών της, εξετάζει το θέμα με σκοπό την οριστική επίλυση των εκκρεμοτήτων που ανέκυψαν και την επαναφορά του ΕΠΣ στο πλαίσιο που ορίζει η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Διευκρινίζεται ότι η γνωμοδότηση που εκδόθηκε δεν συνεπάγεται ματαίωση της επένδυσής μας, όπως εσφαλμένα παρουσιάζεται στα διάφορα δημοσιεύματα. Αντιθέτως, αντιλαμβανόμαστε αυτήν την γνωμοδότηση ως μια ευκαιρία για να διευκρινιστούν και να συμπληρωθούν τα στοιχεία του φακέλου της ΕΠΣ, που επισημάνθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη νομιμότητα και συμβατότητα του σχεδίου μας με τις πολεοδομικές, περιβαλλοντολογικές και αρχαιολογικές διατάξεις.

Τέλος, θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η εξέλιξη αυτή δεν μεταβάλει το όραμα της εταιρείας για την ανάπτυξη ενός μοναδικού, πράσινου και ήπιου τουριστικού συγκροτήματος στην Πάρο, διατηρώντας σταθερά τη δέσμευσή μας για την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας.