ΕΚΤ: Υπέρ της ευελιξίας στη λήψη μέτρων, εάν χρειαστούν, τάχθηκαν μέλη του ΔΣ

Την ανάγκη ευελιξίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων, αν και όταν αυτά χρειαστούν, τάχθηκαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά την τελευταία συνεδρίασή του στις 9-10 Σεπτεμβρίου, όταν άφησαν αμετάβλητη τη νομισματική πολιτική.

«Η σταθερότητα όσον αφορά τη νομισματική πολιτική θεωρήθηκε ως η πλέον κατάλληλη», σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης που δημοσιοποίησε σήμερα η ΕΚΤ. «Παράλληλα, υποστηρίχθηκε ότι πρέπει να διατηρηθεί μία ‘ελευθερία κινήσεων’ εν όψει της αυξημένης αβεβαιότητας, υποστηρίζοντας την ανάγκη για προσεκτική αξιολόγηση όλων των νέων στοιχείων, περιλαμβανομένων αυτών για τη συναλλαγματική ισοτιμία, και για τη διατήρηση ευελιξίας στη λήψη των κατάλληλων μέτρων πολιτικής, αν και όταν χρειαστούν», σύμφωνα με την ΕΚΤ.