ΕΚΤ: Βελτιωμένες οι καταναλωτικές προσδοκίες τον Μάιο για πληθωρισμό, εισόδημα, ανεργία

Οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό στους επόμενους 12 μήνες μειώθηκαν περαιτέρω, ενώ αυτές για τον πληθωρισμό τρία χρόνια αργότερα παρέμειναν σταθερές σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας καταναλωτικών προσδοκιών Μαΐου για την Ευρωζώνη που έδωσε η ΕΚΤ στη δημοσιότητα.

Οι προσδοκίες για αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος τους επόμενους 12 μήνες αυξήθηκαν ελαφρά, ενώ οι προσδοκίες για αύξηση των ονομαστικών δαπανών συνέχισαν να μειώνονται.

Οι προσδοκίες για οικονομική ανάπτυξη τους επόμενους 12 μήνες έγιναν λιγότερο αρνητικές και το αναμενόμενο ποσοστό ανεργίας σε 12 μήνες μειώθηκε

Η έρευνα εκτιμά πως οι καταναλωτές αναμένουν χαμηλότερη αύξηση της τιμής του σπιτιού τους στους επόμενους 12 μήνες και οι προσδοκίες για τα επιτόκια στεγαστικών δανείων 12 μήνες μπροστά αυξήθηκαν ελαφρά.

Πιο αναλυτικά η έρευνα καταναλωτικών προσδοκιών επισημαίνει:

Πληθωρισμός

Ο διάμεσος ρυθμός εκτιμώμενου πληθωρισμού τους προηγούμενους 12 μήνες μειώθηκε στο 8,0% τον Μάιο του 2023, από 8,9% τον Απρίλιο. Οι διάμεσες προσδοκίες για τον πληθωρισμό τους επόμενους 12 μήνες μειώθηκαν επίσης στο 3,9%, από 4,1% τον Απρίλιο, ενώ αυτές για τον πληθωρισμό τρία χρόνια πριν παρέμειναν αμετάβλητες στο 2,5%. Η αβεβαιότητα για τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό 12 μήνες μπροστά έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2022 (μετά την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία), αν και παρέμεινε πάνω από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν πριν από αυτόν.

Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό παρέμειναν πολύ χαμηλότερες από τον εκτιμώμενο ρυθμό πληθωρισμού του παρελθόντος, ιδίως στον ορίζοντα τριών ετών. Οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό συνέχισαν να είναι στενά ευθυγραμμισμένες μεταξύ των εισοδηματικών τάξεων, με τους νεότερους ερωτηθέντες (ηλικίας 18-34 ετών) να αναφέρουν ακόμη χαμηλότερες αντιλήψεις και προσδοκίες για τον πληθωρισμό από τους μεγαλύτερους ερωτηθέντες (ηλικίας 55-70 ετών).

Εισόδημα και κατανάλωση

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι καταναλωτές αναμένουν ότι το ονομαστικό εισόδημά τους κατά τους επόμενους 12 μήνες θα αυξηθεί κατά 1,2%, έναντι 1,1% τον Απρίλιο. Η άνοδος της αναμενόμενης αύξησης του ονομαστικού εισοδήματος επικεντρώθηκε κυρίως στα δύο χαμηλότερα πεμπτημόρια της κατανομής εισοδήματος, ενώ οι προσδοκίες των καταναλωτών στο πέμπτο (υψηλότερο) εισοδηματικό πεμπτημόριο μειώθηκαν, κατά μέσο όρο. Οι αντιλήψεις για την αύξηση των ονομαστικών δαπανών τους προηγούμενους 12 μήνες μειώθηκαν ελαφρά στο 6,8%, από 7,0% τον Απρίλιο. Οι προσδοκίες για αύξηση των ονομαστικών δαπανών τους επόμενους 12 μήνες μειώθηκαν περαιτέρω στο 3,5%, από 3,8% τον Απρίλιο και 4,1% τον Μάρτιο. Οι ομάδες υψηλότερου εισοδήματος ανέφεραν μεγαλύτερη πτώση στις προσδοκίες για αύξηση των ονομαστικών δαπανών σε σχέση με τα δύο χαμηλότερα πεμπτημόρια της κατανομής του εισοδήματος.

Αγορά εργασίας και οικονομική ανάπτυξη

Οι προσδοκίες για την οικονομική ανάπτυξη για τους επόμενους 12 μήνες ήταν ελαφρώς λιγότερο αρνητικές και διαμορφώθηκαν στο -0,7% έναντι -0,8% τον Απρίλιο. Σύμφωνα με αυτές τις λιγότερο αρνητικές προσδοκίες για την οικονομική ανάπτυξη, οι προσδοκίες για το ποσοστό ανεργίας τους επόμενους 12 μήνες μειώθηκαν στο 11,0%, από 11,2% τον Απρίλιο. Οι καταναλωτές συνέχισαν να αναμένουν ότι το μελλοντικό ποσοστό ανεργίας θα είναι ελαφρώς μόνο υψηλότερο από το εκτιμώμενο τρέχον ποσοστό ανεργίας (10,9%), υποδηλώνοντας μια γενικά σταθερή αγορά εργασίας. Οι καταναλωτές στο χαμηλότερο εισοδηματικό πεμπτημόριο ανέφεραν τη μεγαλύτερη μείωση στα αντιληπτά και αναμενόμενα ποσοστά ανεργίας.

Πρόσβαση σε στέγαση και πίστωση

Οι καταναλωτές περίμεναν ότι η τιμή του σπιτιού τους θα αυξηθεί κατά 2,1% τους επόμενους 12 μήνες –τη χαμηλότερη τιμή που αναφέρθηκε τα τελευταία δύο χρόνια– σε σύγκριση με 2,2% τον Απρίλιο. Η μείωση των προσδοκιών προήλθε από ερωτηθέντες ηλικίας 55 έως 70 ετών και ήταν ευρεία σε όλες τις κατηγορίες εισοδήματος, με αξιοσημείωτη εξαίρεση το πεμπτημόριο με το χαμηλότερο εισόδημα. Οι προσδοκίες για επιτόκια στεγαστικών δανείων 12 μήνες μπροστά αυξήθηκαν στο 5,1%, από 5,0% τον Απρίλιο. Η αντιληπτή πρόσβαση σε πιστώσεις τους προηγούμενους 12 μήνες και οι προσδοκίες για πρόσβαση σε πιστώσεις τους επόμενους 12 μήνες αμφότερες μειώθηκαν ελαφρά σε σύγκριση με τον Απρίλιο