ΕΚΤ: Τέλος το PEPP από τον Μάρτιο του 2022 – Πώς θα στηρίξει τα ελληνικά ομόλογα

Τη διακοπή του έκτακτου προγράμματος αγορών ομολόγων λόγω της πανδημίας (PEPP) τον Μάρτιο του 2022 ανακοίνωσε η ΕΚΤ, ενώ την ίδια ώρα διατηρεί σταθερά τα επιτόκια.

Πάντως, η κεντρική τράπεζα υπογραμμίζει ότι οι επανεπενδύσεις ομολόγων μέσω του PEPP θα συνεχιστούν έως και τα τέλη του 2024.

Ουσιαστικά, είχε προαναγγελθεί η σταδιακή απόσυρση των έκτακτων μέτρων που δρομολόγησε για να αντιμετωπίσει την κρίση της πανδημίας, καθώς η κεντρική τράπεζα αντιμετωπίζει πλέον ένα ράλι των τιμών του πληθωρισμού το οποίο αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο έτος.

Η σημερινή απόφαση επιβεβαιώνει ότι ολοκληρώνεται το έκτακτο πρόγραμμα αγορών ομολόγων λόγω της πανδημίας (PEPP)  τον Μάρτιο του 2022, όπως έχει προγραμματιστεί.

Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ έχει ήδη ρίξει στο σύστημα ρευστότητα ύψους 2,2 τρισ. ευρώ μέσω της αγοράς κρατικών ομολόγων. Σήμερα η ΕΚΤ αγοράζει ελληνικά ομόλογα μέσω PEPP, παρά το γεγονός ότι αυτά δεν έχουν πιάσει την επενδυτική βαθμίδα

Επίσης, τα επιτόκια παραμένουν αμετάβλητα στο 0,00%, 0,25% και -0,50% αντίστοιχα.

Στήριξη ελληνικών ομολόγων

Την ίδια ώρα, η EKT θα συνεχίσει να αγοράζει ελληνικά ομόλογα κατ΄εξαίρεση μετά την ολοκληρώση του προγράμματος πανδημίας ΡΕΡΡ τον Μάρτιο του 2022 , όπως αποφάσισε σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΤ, η τράπεζα ολοκληρώνει το πρόγραμμα πανδημίας τον Μάρτιο. Στη συνέχεια θα συνεχίσει να επανεπενδύει με μεγάλη ευελιξία τα ομόλογα που λήγουν. Ειδικά για τα ελληνικά ομόλογα υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά, στην απόφαση, η οποία προβλέπει ότι η ΕΚΤ θα μπορεί να αγοράζει περισσότερα ομόλογα από εκείνα που έχει στην κατοχή της και λήγουν. Με την απόφασή της αυτή η ΕΚΤ έχει ως στόχο να αποφευχθούν προβλήματα στη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής τα οποία θα μπορούσαν να συμβούν μετά από μία απότομη παύση των αγορών, τη στιγμή μάλιστα που η ελληνική οικονομία ανακάμπτει από τις συνέπειες της πανδημίας.

Με την ίδια απόφαση της η ΕΚΤ προβλέπει ότι η περιόδος της επανεπένδυσης των ομολόγων επεκτείνεται έως το 2025, ενώ οι αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος ΡΕPP θα επιβραδυνθούν το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Τέλος η ΕΚΤ απεφάσισε ότι οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του PEPP θα μπορούσαν επίσης να επαναληφθούν, εάν είναι απαραίτητο, για την αντιμετώπιση αρνητικών σοκ που σχετίζονται με την πανδημία.

Διεύρυνση για το APP

Παράλληλα επιβεβαίωσε και τις εκτιμήσεις των αναλυτών, διευρύνοντας τον ρυθμό αγορών του κανονικού της προγράμματος αγορών ομολόγων (ΑΡΡ) ύψους 20 δισ. ευρώ μηνιαίως.

Aπό το β΄ τρίμηνο το ΑΡΡ θα αυξηθεί στα 40 δισ. ευρώ το μήνα, ωστόσο το 3o τρίμηνο θα μειωθεί στα 30 δισ. Ευρώ, ενώ από τον Οκτώβριο θα επανέλθει στα τωρινά επίπεδα των 20 δισ. ευρώ.