ΕΚΤ: Σε νέο χαμηλό τα επισφαλή δάνεια στο δ΄ τρίμηνο του 2020

Σε νέο χαμηλό διαμορφώθηκαν τα επισφαλή δάνεια στις τράπεζες της ευρωζώνης κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020, υπογραμμίζοντας τις προειδοποιήσεις της ΕΚΤ ότι οι τράπεζες δεν είναι προετοιμασμένες για έναν κατακλυσμό επισφαλών δανείων μετά την πανδημία.

Η αναλογία των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις τράπεζες που έχει η ΕΚΤ υπό την εποπτεία της, μειώθηκε στο 2,63%, στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή του εποπτικού έργου το 2015, παρά την βαθιά ύφεση που πιθανώς θα επηρεάσει την οικονομία για τα επόμενα έτη.

Οι τράπεζες έχουν κατορθώσει να βελτιώσουν το βιβλίο δανείων τους χάρη στις άφθονες κυβερνητικές εγγυήσεις και τα πιστωτικά σχήματα που κρατούν τον εταιρικό τομέα λειτουργικό.

Αλλά η ΕΚΤ έχει προειδοποιήσει πως κάποιες τράπεζες είναι απροετοίμαστες και έχουν ανεπαρκή συστήματα προειδοποίησης.

Ωστόσο, έχουν άφθονη ικανότητα να απορροφήσουν την άνοδο της επισφαλούς πίστωσης, καθώς ο κοινός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας tier 1, ενισχύθηκε στο 15,62%, που αποτελεί επίσης το υψηλότερο επίπεδο από το 2015.