ΕΚΤ: Παρατείνεται η μη καταβολή μερισμάτων και οι χαλαροί κεφαλαιακοί όροι

Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου συστήνει η ΕΚΤ στις συστημικές τράπεζες της Ευρωζώνης να απέχουν ή να περιορίσουν τη διανομή μερισμάτων.

Συγκεκριμένα, με απόφαση που εξέδωσε χθες Τρίτη, η ΕΚΤ συστήνει στις εποπτευόμενες τράπεζες να επιδεικνύουν «εξαιρετική» προσοχή στην πολιτική μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών και τις καλεί να μην προχωρήσουν σε οποιαδήποτε διανομή μετρητών μέσω μερισμάτων ή επαναγοράς μετοχών, ή να περιορίσουν σχετικές διανομές, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2021. 

Η σύσταση της ΕΚΤ αντανακλά την ανάγκη διαφύλαξης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και η απόφασή της αυτή ελήφθη σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (European Systemic Risk Board).

Δεδομένης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας αναφορικά με τον αντίκτυπο του κορωνοϊού, η ΕΚΤ συστήνει τα μερίσματα και οι επαναγορές μετοχών να κινηθούν κάτω του 15% των συσσωρευμένων κερδών της διετίας 2019 – 2020 και όχι υψηλότερα από 20 μονάδες βάσης του δείκτη κεφαλαίων Common Equity Tier 1 (CET1), επιλέγοντας όποιο από τα δύο μεγέθη είναι χαμηλότερο.

Οι τράπεζες που έχουν πρόθεση να καταβάλλουν μερίσματα ή να επαναγοράσουν μετοχές θα πρέπει να είναι κερδοφόρες και να έχουν ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια.

Αναμένεται επίσης από αυτές να επικοινωνούν με την Κοινή Εποπτική τους Ομάδα, ώστε να συζητούν το αν το επίπεδο της διανομής που προτίθενται να κάνουν είναι «συνετό». Πάντως, οι τράπεζες θα πρέπει να συγκρατηθούν από το να διανείμουν ενδιάμεσα μερίσματα από τα κέρδη του 2021.

H ΕΚΤ αναγνωρίζει ότι η αβεβαιότητα στις μακροοικονομικές προβλέψεις έχει περιοριστεί. Παρά τις προκλήσεις που συνεχίζουν να υφίστανται, οι αναθεωρημένες προβλέψεις είναι κοντά στο βασικό σενάριο της ανάλυσης ευαισθησίας που διεξήγαγε η ΕΚΤ στο πρώτο μισό του τρέχοντος έτους και το οποίο επιβεβαίωσε την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα.

Η νέα, αναθεωρημένη σύσταση της ΕΚΤ στοχεύει στο να διαφυλάξει την ικανότητα των τραπεζών να απορροφήσουν ζημίες και να στηρίξουν με δάνεια την Οικονομία. Όπως επισημαίνει η ΕΚΤ, επιβάλλεται η συνετή προσέγγιση της νέας σύστασής της από τις τράπεζες, καθώς οι επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμη πλήρως στους τραπεζικούς ισολογισμούς, λαμβάνοντας επίσης υπόψιν ότι οι τράπεζες επωφελούνται ακόμη από μέτρα στήριξης από πλευράς εθνικών κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και ως εκ τούτου οι πιστωτικές ζημιές θα φανούν με χρονική υστέρηση.

Η σύσταση της ΕΚΤ για την αποφυγή διανομής μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών θα έχει ισχύ μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021. Στο διάστημα αυτό, εφόσον δεν υπάρξουν περαιτέρω δυσμενείς εξελίξεις, η ΕΚΤ σκοπεύει να ανακαλέσει τη σύστασή της και να επιστρέψει στην αξιολόγηση των πλάνων διανομής κεφαλαίου των τραπεζών, με βάση το αποτέλεσμα του κανονικού κύκλου εποπτείας.

Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα κεφάλαιά τους και τα «μαξιλάρια» ρευστότητας για να χρηματοδοτήσουν την Οικονομία, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να τους ζητηθεί  να αναπληρώσουν τα κεφαλαιακά τους «μαξιλάρια» πριν η εξάντληση των αποθεμάτων αυτών φτάσει στο αποκορύφωμά της.

Η ΕΚΤ συστήνει οι εθνικές εποπτικές αρχές να υιοθετήσουν την ίδια προσέγγιση και για τις μικρότερες τράπεζες που έχουν υπό την άμεση εποπτεία τους.