ΕΚΤ: Μείωση των επιτοκίων για νέες καταθέσεις και δάνεια προς επιχειρήσεις

Μείωση κατά 4 μονάδες βάσης σημείωσε ο σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού για τα νέα δάνεια προς επιχειρήσεις που διαμορφώθηκε στο 1,44%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για τα νέα στεγαστικά δάνεια προς τα νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητος στο 1,32%.

Ο σύνθετος δείκτης επιτοκίου για νέες καταθέσεις με συμφωνημένη λήξη από εταιρείες μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο -0,35%. Το επιτόκιο για καταθέσεις μιας ημέρας προς επιχειρήσεις παρέμεινε επίσης αμετάβλητο στο -0,03%.

Τέλος ο σύνθετος δείκτης για νέες καταθέσεις με συμφωνημένη λήξη από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητος στο 0,22% με το επιτόκιο για ημερήσιες καταθέσεις νοικοκυριών να παραμένει στο 0,01%.