ΕΚΤ: Εννεάμηνη παράταση στις γραμμές ρευστότητας με ξένες τράπεζες

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα ότι οι προσωρινές γραμμές ανταλλαγής νομισμάτων (swap) και επαναγοράς (repo) με κεντρικές τράπεζες εκτός της Ευρωζώνης θα παραταθούν για άλλους εννέα μήνες.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ, οι κεντρικές τράπεζες της Αλβανίας, Κροατίας, Ουγγαρίας, Βόρειας Μακεδονίας, Ρουμανίας, Σαν Μαρίνο και Σερβίας συμφώνησαν στην παράταση των γραμμών ρευστότητας σε ευρώ με την ΕΚΤ έως το Μάρτιο του 2022. Οι προσωρινές γραμμές ρευστότητα θα έληγαν με βάση την προηγούμενη συμφωνία, τον Ιούνιο του 2021.

Σημειώνεται ότι με βάση την υφιστάμενη συμφωνία swap η Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας μπορεί να δανειστεί έως €2 δισ.

Αντίστοιχα, με τις συμφωνίες repo που είναι σε ισχύ η κεντρική τράπεζα της Αλβανίας μπορεί να δανειστεί έως €400 εκατ. της Ουγγαρίας έως €4 δισ. της Βόρειας Μακεδονίας έως €400 εκατ. της Ρουμανίας έως €4,5 δισ. του Σαν Μαρίνο έως €100 εκατ. και της Σερβίας έως €1 δισ.