ΕΚΤ: Δεκτά και «πράσινα» ομόλογα στις δράσεις νομισματικής πολιτικής

Την απόφαση να κάνει δεκτά και «πράσινα» ομόλογα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διευρύνοντας το πρόγραμμα νομισματικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ αποφάσισε ότι ομόλογα με κουπόνια που συνδέονται με συγκεκριμένους στόχους επιδόσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη θα γίνονται δεκτά ως ενέχυρο τόσο στις πιστωτικές δραστηριότητες του Ευρωσυστήματος όσο και στα προγράμματα αγοράς ενεργητικού, υπό την προϋπόθεση ότι εναρμονίζονται και μετα υπόλοιπα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Τα κουπόνια πρέπει να συνδέονται με επιδόσεις σε περιβαλλοντικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, επισημαίνει η ΕΚΤ σε ανακοίνωσή της. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.