ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων 0,25% τον Ιούλιο – Τέλος του QE την πρώτη του ίδιου μήνα

Από την διαβεβαίωση πως ο υψηλός πληθωρισμός αποτελεί μέγιστη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που θα βεβαιωθεί ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει μεσοπρόθεσμα στο ποσοστό στόχο του 2% ξεκινά η ανακοίνωση της Τράπεζας, κατά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης του συμβουλίου.

Το συμβούλιο επιβεβαίωσε την πρόθεση του να πάρει παραπάνω μέτρα για την ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει καταρχάς τερματισμό του προγράμματος αγοράς ομολόγων APP από την 1η Ιουλίου 2022 και κατόπιν αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, στη συνεδρίαση του ίδιου μήνα.

Οι συνθήκες πλέον αιτιολογούν την αντιστροφή της νομισματικής πολιτικής της τράπεζας, ειδικά δε, με δεδομένο πως θα έχει προηγηθεί το τέλος της αγοράς ομολόγων. Το συμβούλιο είχε δεσμευτεί προ πολλού ότι η όποια αύξηση των επιτοκίων θα δρομολογηθεί μετά τον τερματισμό της αγοράς ομολόγων.

Το συμβούλιο επιβεβαιώνει την πρόθεση του να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στο συνεδρίαση του Ιουλίου, ενώ στέλνει σήμα για νέα αύξηση και πάλι από τον Σεπτέμβριο. Πέρα του Σεπτεμβρίου, αναλόγως και με τις συνθήκες που επικρατούν, το συμβούλιο προσανατολίζεται σε ένα σταθερό αλλά προοδευτικό μονοπάτι περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων.

 
Η ΕΚΤ επαναλαμβάνει τη δέσμευση για στήριξη της Ελλάδας

Όπως τονίζεται, σε περίπτωση ανανεωμένου κατακερματισμού της αγοράς, οι επανεπενδύσεις των ομολόγων που αγοράστηκαν στον πλαίσιο του προγράμματος στήριξης κατά της πανδημίας (PEPP) μπορούν να προσαρμόζονται με ευελιξία ανά πάσα στιγμή, σε σχέση με το χρόνο, τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και τις δικαιοδοσίες.

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αγορά ομολόγων που εκδίδονται από την Ελληνική Δημοκρατία πέρα και πάνω από την μετακύλιση λήξεων, προκειμένου να αποφευχθεί διαταραχή.

Οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του PEPP θα μπορούσαν επίσης να επαναληφθούν, εάν είναι απαραίτητο, για την αντιμετώπιση αρνητικών σοκ που σχετίζονται με την πανδημία.

Οι νέες προβλέψεις 

Ο πληθωρισμός το Μάιο ανέβηκε σημαντικά, φτάνοντας το 8,1% από 7,4% τον Απρίλιο, ήτοι πολύ πάνω από το 7,8% που ανέμεναν οι αναλυτές. Το συμβούλιο αποδίδει την διόγκωση των πληθωριστικών πιέσεων στις συνέπειες του πολέμου και χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για να κατακρίνει την ρωσική εισβολή και την επιβάρυνση που προκαλεί στην ευρωπαϊκή οικονομία, την διαταραχή του εμπορίου, τις ελλείψεις πρώτων υλών, την πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι παράγοντες αυτοί θα συνεχίσουν να ρίχνουν την σκιά τους στα επίπεδα εμπιστοσύνης και ανάπτυξης, αν και το συμβούλιο υποστηρίζει πως η ευρωπαϊκή οικονομία είναι σε θέση να συνεχίσει να αναπτύσσεται, δεδομένου του ανοίγματος της αγοράς με το τέλος των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, την ισχυρή αγορά εργασίας, τη δημοσιονομική στήριξη και τις υψηλές αποταμιεύσεις.

Οι νέες προβλέψεις της ΕΚΤ κάνουν λόγο για πληθωρισμό στο 6,8% σε ετήσια βάση το 2022, πριν ο δείκτης αρχίσει να υποχωρεί προς το 3,5% το 2023 και το 2,1% το 2024. Πρόκειται για ποσοστά αρκετά υψηλότερα σε σχέση με τις προβλέψεις που είχαν διατυπωθεί το Μάρτιο.

Εξαιρώντας τις τιμές ενέργειας και τροφίμων, ο δείκτης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,3% το 2022, στο 2,8% το 2023 και στο 2,3% το 2024, πάντα πάνω από τις προηγούμενες προβλέψεις.

Αναφορικά με τους ρυθμούς ανάπτυξης, οι νέες προβλέψεις κάνουν λόγο για ανάπτυξη του ΑΕΠ στο 2,8% το 2022, 2,1% το 2023 και 2,1% το 2024. Για την διετία 2022-2023 οι νέες προβλέψεις είναι χαμηλότερες σε σχέση με τις προηγούμενες, ωστόσο τα εκτιμώμενα ποσοστά για το 2024 είναι βελτιωμένα.