Εκστρατεία του Δήμου Καλαμαριάς για την απομάκρυνση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων

Την απομάκρυνση όλων των υπαίθριων διαφημίσεων, πινακίδων και επιγραφών που έχουν τοποθετηθεί αυθαίρετα από καταστηματάρχες και φυσικά πρόσωπα, και παραμένουν παρανόμως σε διάφορα σημεία του Δήμου Καλαμαριάς ζητεί η δημοτική αρχή, απειλώντας τους παραβάτες με πρόστιμα, αν δεν συμμορφωθούν.

Ο Δήμος Καλαμαριάς ξεκίνησε εκστρατεία ενημέρωσης και προειδοποίησης για την απομάκρυνση των διαφημιστικών πινακίδων, με στόχο την ασφάλεια των διερχομένων, την αισθητική αναβάθμιση και την αποκατάσταση της γενικότερης εικόνας της πόλης.

Η δημοτική Αρχή καλεί τους καταστηματάρχες και τους πολίτες που παρανομούν να συμμορφωθούν με την ισχύουσα νομοθεσία μέσα στο επόμενο διάστημα, προκειμένου να αποφύγουν τις συνέπειες, μέσω της επιβολής όλων των νόμιμων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από τον νόμο.