Εκρηκτική άνοδος για το Bitcoin και τα άλλα cryptos