Εκπληκτικό 6μηνο από την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ – αναμένεται η εξαργύρωση στο ταμπλό

ΜΟΛΙΣ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ το 6μηνο της ΕΥΠΙΚ εν τάχει – το βραδυ θα σας το παρουσιάσουμε.

ΑΠΛΑ, για την ώρα σημειώστε τα κέρδη της στο 6μηνο…

Τα κέρδη ανά μετοχή του Ομίλου ανέρχονται σε € 0,4538 έναντι € 0,2078 την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 118,4%.

Ο Όμιλος έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό.

Τα κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στις € 12.483 χιλ. έναντι € 5.721 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018 παρουσιάζοντας αύξηση 118,2%.