Έκκληση της ναυτιλίας για την ασφάλεια προσφύγων και μεταναστών στη Μεσόγειο

Ανοικτή επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, τον αντιπρόεδρο Μαργαρίτη Σχοινά, την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ylva Johansson και την Επίτροπο Μεταφορών Adina Vălean απέστειλαν πρόσφατα από κοινού η ECSA, το ICS, η ΙΤF και η ΕΤF, με αφορμή την αύξηση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη.

Από την ανάδειξη του σημαντικού ζητήματος της προσφυγικής κρίσης το 2014, εμπορικά πλοία έχουν συντελέσει στη διάσωση 80.000 αποκλεισμένων ανθρώπων στην Κεντρική Μεσόγειο.

Ενώ ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί, διαφαίνεται ότι η τάση αυτή έχει επανέλθει και, σύμφωνα με στοιχεία της Frontex, υπάρχει αύξηση των προσφυγικών ροών κατά 86% σε σχέση με το 2019. Στην κοινή επιστολή τους, ECSA, ICS, ITF και ETF αναφέρουν ότι η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για τη ναυτιλία, καθώς τα σκάφη που μεταφέρουν αυτούς τους ανθρώπους διέρχονται από διεθνείς ναυτιλιακούς διαδρόμους, αυξάνοντας την πιθανότητα εμπορικά πλοία να κληθούν να παράσχουν βοήθεια προς τη διάσωσή τους.

Όπως έκδηλα φάνηκε από τα πρόσφατα περιστατικά στα πλοία «Talia» και «Maersk Etienne», δεν υπάρχουν εγγυήσεις για άμεση συνδρομή και βοήθεια από πλευράς των αρχών, προκειμένου τα πληρώματα αλλά και οι ναυτιλιακές εταιρείες να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται για τους εγκλωβισμένους πρόσφυγες και μετανάστες.

Οι UNCLOS και SOLAS επιβάλλουν συμπληρωματικές υποχρεώσεις σε πλοία και νησιωτικά κράτη για τη διασφάλιση της διάσωσης ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους ή τις συνθήκες υπό τις οποίες βρίσκονται και αποβιβάζονται σε ασφαλή μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνονται από την Αρχή Έρευνας και Διάσωσης (SAR).

Στην ανοικτή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζεται ότι τα εμπορικά πλοία δεν έχουν κατασκευαστεί ούτε είναι εξοπλισμένα για τέτοιου είδους επιχειρήσεις, με τα πληρώματα να καλούνται να διαχειριστούν την κατάσταση υπό πίεση.

Οι ECSA, ICS, ITF, ETF σημειώνουν ότι, ενώ οι προκλήσεις από την πανδημία είναι γνωστές και σημαντικές, είναι ζωτικής σημασίας τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν τη διάσωση και την αποβίβαση προσφύγων και μεταναστών στο πλησιέστερο λιμάνι.

«Η ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα είναι ύψιστη αρχή, η οποία πρέπει να τυγχάνει σεβασμού υπό όλες τις συνθήκες», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Συνεπώς θα πρέπει τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν στους πλοιάρχους και στα κατώτερα πληρώματα των πλοίων, που διασώζουν πρόσφυγες και μετανάστες, ότι θα απαλλάσσονται από αυτές τις επιχειρήσεις όσο το δυνατόν ταχύτερα και ασφαλέστερα, σε συμφωνία με τις διεθνείς νομοθεσίες.

Τελευταία παρατηρείται από τα κράτη-μέλη η τάση να αρνούνται την παροχή βοήθειας στα εμπορικά πλοία τα οποία διασώζουν πρόσφυγες και μετανάστες, με

αποτέλεσμα να καθίστανται αναγκαίες μακροπρόθεσμες λύσεις και ένα συντονισμένο πλαίσιο μεταξύ των μελών της ΕΕ σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους απέναντι στις διεθνείς νομοθεσίες.

Οι ECSA, ICS, ITF και ETF κάνουν έκκληση για τη λήψη άμεσων μέτρων, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πλοίων, των πληρωμάτων και των διασωθέντων ανθρώπων.

Φωτό: Christophe Petit Tesson/ΑΠΕ-ΜΠΕ