ΕΚ: Αναστέλλεται προσωρινά η άδεια λειτουργίας της «Ατλας Χρηματιστηριακή»

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν. 4514/2018, την προσωρινή αναστολή της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ».

Η απόφαση έχει άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κεφαλαιαγοράς.