Είναι μια εξαιρετικά έντονη μέρα η σημερινή ή κάτι άλλο;

Είναι μια εξαιρετικά έντονη μέρα η σημερινή ή κάτι άλλο;