Είναι ακόμα όρθιες και μπορούν να ελπίζουν σε καλύτερες ημέρες

Οργανικές Βελτιώσεις και έκτακτα υποστήριξαν ένα ακόμα κερδοφόρο τρίμηνο

Οι τράπεζες έχουν φθάσει στο μέσον των στόχων τους, είναι ακόμα όρθιες και μπορούν να ελπίζουν σε καλύτερες ημέρες

Αν η απόσταση που πρέπει να διανύσουν οι τράπεζες για να τερματίσουν το πλήθος των ενεργειών που θα επέτρεπαν πλέον το χαρακτηρισμό τους ως κανονικές τράπεζες ήταν η κλασσική διαδρομή του Μαραθωνίου δρόμου τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρίσκονται κάπου στο Πικέρμι.

Για τους έχοντες γνώση της διαδρομής στο σημείο αυτό κορυφώνεται η ανηφόρα και εντείνεται η δυσκολία αντοχής των αθλητών λίγο πριν τον μεγάλο τοίχο του 30ου χιλιομέτρου. Στην προκειμένη περίπτωση ο τοίχος είναι τα τεστ αντοχής που έρχονται το 2020 και τα οποία θα πραγματοποιηθούν με βάση τα αποτελέσματα χρήσης της φετινής χρονιάς, θα έχουν δηλαδή στατικό χαρακτήρα.

Οι ελληνικές τράπεζες δεν βρίσκονται όλες στο ίδιο χιλιόμετρο, έχουν όμως περάσει μεγάλο μέρος της ανηφόρας πριν βγουν στο ξέφωτο του τερματισμού. Τα καλά νέα ήρθαν σε αυτό το τρίμηνο και από έκτακτες συνεισφορές κερδών από ομόλογα και συναλλαγές ενισχύοντας τα περιθώρια αντοχής των δεικτών φερεγγυότητας.

Ανάσες και από τις εκδόσεις των ομολόγων περιορισμένης εξασφάλισης έχουν «δυναμώσει» τους δρομείς οι οποίοι σιγά σιγά δείχνουν να αποκτούν μεγαλύτερο έρεισμα στις τάξεις των επενδυτών. Το ποιος θα φτάσει πρώτος στον τερματισμό έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει, όμως το ζητούμενο είναι μην εγκαταλείψει κανείς αφού η αστοχία του ενός θα αποτελέσει λόγο αμφιβολίας για τους υπόλοιπους.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου

Η προ προβλέψεων κερδοφορία κινήθηκευψηλότερα από τα επίπεδα του α’ τριμήνου λόγω της των υψηλότερων κερδών από προμήθειες που αντιστάθμισε την μείωση των επιτοκιακών εσόδων αλλά και από ανόργανους παράγοντες (υπεραξία από την απόκτηση θυγατρικής στην  Βουλγαρία, έσοδα από πώληση ακινήτων και ομόλογα).

Η κερδοφορία από την ανατίμηση των ομολόγων μοιράστηκε μεταξύ εσόδων από διαπραγμάτευση και καθαρής θέσης απορροφώντας την μείωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 16 και ΔΠΧΠ 9.

Οι πιστωτικές ζημιές αποκλιμακώθηκαν κατά 43% (έναντι 40% στο α’ τρίμηνο) ωστόσο η κερδοφορία όλων των τραπεζώνεξαιρουμένων εκτάκτων και  ήταν οριακή για ένα ακόμα τρίμηνο λόγω εξόδων αναδιάρθρωσης, εθελούσιας εξόδου και διακοπτόμενων δραστηριοτήτων.

Η συνολική μείωση των NPEs ανήλθε σε 4,5 δις στα 79 δις ευρώ εκ των οποίων τα 4 δις αφορούσαν εγχώρια NPEs.

Οι δείκτες των NPE’s για το σύνολο των τραπεζών διαμορφώθηκαν σε 42,9% από 44,5% στο α’ τρίμηνο με την κάλυψη να παραμένει στα επίπεδα του 50% από 49%.

Οι βασικοί δείκτες φερεγγυότητας βρίσκονται στο 15,6%, 70 μονάδες βάσης χαμηλότερα από το Q1:19.

Στις τηλεδιασκέψεις που ακολούθησαν τα αποτελέσματα λίγο πολύ επιβεβαιώθηκαν οι τάσεις για το σύνολο της χρονιάς Πιο συγκεκριμένα:

Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί το στόχο μείωσης των NPEsκατά 4 δις ευρώ με το επιτοκιακό αποτέλεσμα να κινείται στα 1,4 δις ευρώ για το σύνολο της χρονιάς υποστηριζόμενο από χαμηλότερο κόστος καταθέσεων και άλλα οργανικά έξοδα της τάξεως των 340 εκατ. ευρώ υποχωρώντας σε επίπεδο οργανικών εξόδων κάτω από το 1 δις ευρώ σε επίπεδο ομίλου. Οι πιστωτικές απομειώσεις (προβλέψεις) εκτιμάται ότι θα κινηθούν στο σύνολο της χρονιάς μεταξύ 1,5% και 1,8%.

Η AlphaBank αναμένει έσοδα από τόκους κοντά στα επίπεδα του α’ εξαμήνου ή 12% χαμηλότερα σε σχέση με το 2018. Τα έσοδα από προμήθειες αναμένεται να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα λόγω της αύξησης των χορηγήσεων (1,8 δις ευρώ έναντι 1,5 δις ευρώ το α’ εξάμηνο).

Για το 2019 η τάση αύξησης εσόδων από προμήθειες αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 2-3% ενισχυμένη από την χρήση πιστωτικών καρτών, εσόδων διαχείρισης και ασφαλιστικής παραγωγής.

Στον αντίποδα τα επαναλαμβανόμενα έξοδα αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 2% ενώ οι πιστωτικές ζημιές εκτιμώνται ότι θα κινηθούν προς την περιοχή του 1,8% έναντι 1,5% όπως είχε διατυπωθεί στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει τα έσοδα από τόκους και τις πιστωτικές απομειώσεις στα επίπεδα του α’ εξαμήνου έως το τέλος της χρονιάς. Σημαντική ενίσχυση αναμένεται στα έσοδα από προμήθειες ενώ το οργανικό κόστος αναμένεται 10% χαμηλότερα για το σύνολο της χρονιάς.

Η Eurobank αναμένει πιστωτικές ζημιές 150 μονάδων βάσης στο δεύτερο εξάμηνο οι οποίες θα περιέχουν της ζημιές του χαρτοφυλάκιου Pillar. Η τράπεζα αναμένει επαναλαμβανόμενη καθαρή οργανική κερδοφορία 200 εκατ. ευρώ ενώ διατηρεί την εκτίμηση για απόδοση 10% επί των ιδίων κεφαλαίων το 2021 το οποίο μεταφράζεται σε προ προβλέψεων εισόδημα 850 εκατ. ευρώ και κόστος απομειώσεων 100 μονάδων βάσης.

Ο μαραθώνιος συνεχίζεται αλλά μετά το γ’ τρίμηνο ξεκινάει η κάθοδος προς το… Καλλιμάρμαρο.

Με το πλάνο του ΤΧΣ να παίρνει τις απαραίτητες εγκρίσεις από την digicomp ίσως τα πράγματα πάνε ακόμα καλύτερα αφού οι τράπεζες θα μπορέσουν να μειώσουν πολύ πιο γρήγορα τις μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις τους έως και 40 δις ευρώ.

Προς το παρόν λείπουν κάποια σημαντικά κομμάτια από την εικόνα για να ξεκινήσει η διαδικασία αλλά σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση ενός τέτοιου πλάνου μόνο μπροστά μπορεί να πάει τις τράπεζες.

Αν όλα λοιπόν γίνουν όπως πρέπει ο τοίχος του 30ου χιλιομέτρου θα πέσει εύκολα αφού οι τράπεζες θα βρεθούν στο τέλος της χρονιάς με 20 δις ευρώ λιγότερες επισφάλειες, έτοιμες να ξαναρχίσουν να δίνουν δάνεια στην οικονομία.

Το οικονομικό περιβάλλον φαίνεται να βελτιώνεται μετά την άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, την μείωση του κόστους δανεισμού της χώρας και την αύξηση των τιμών των ακινήτων. Στα τελευταία χιλιόμετρα του μαραθωνίου οι τράπεζες φαίνεται τελικά ότι οι τράπεζες θα πάνε για σπρίντ!

Ποια είναι η σχέση ενσώματης καθαρής θέσης και τρέχουσας κεφαλαιοποίησης

Τράπεζα P/TBVQ2:2019
Τράπεζα Πειραιώς 24%
εθνικητραπεζα 46%
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 31%
EUROBANK 59%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Οι βασικοί λογαριασμοί των τραπεζών στο β’ τρίμηνο

Σε εκατ. ευρώ ΑΛΦΑ Δ (%)* ΕΥΡΩΒ Δ (%) ΠΕΙΡ Δ (%) ΕΤΕ Δ (%) Τράπεζες QoQ
Έσοδα από τόκους 388,6 0,1% 342,1 -0,2% 359,6 -0,2% 309 6,6% 1.399 -13,1%
Προμήθειες 81,2 15,7% 89,9 36,7% 77,0 11,5% 61 3,4% 309 6,2%
Προ Προβλέψεων Αποτελέσματα 322,7 18,9% 265,5 29,8% 189 -11,8% 217,0 -11,4% 994 2,1%
Προβλέψεις -246,0 -1,2% -183 -11,2% -146 16,1% -101 1,9% -676 43,5%
Καθαρά κέρδη 59,4 140,0% 6,5 -74,0% 20 8,0% 192 35,1% 278 112,4%
                     
Βασικά Κεφάλαια και μόχλευση (Σε δις ευρώ)                    
CT1 (%) 17,8% +80 bps 15,9% +20 bps 14,7% +124 bps 16,0% +20 bps 15,6% +80bps
CT1 B3 FullyLoaded (%) 14,80% +80 bps 13,7% +30 bps 11,3% -1.100 bps 12,6% -20 bps 10,0% -345 bps
Δάνεια/Καταθέσεις 102% -94 bps 87% -520 bps 88% -8.769 bps 70% -115 bps 86% -1.590 bps
                     
Αποτελέσματικότα και καλύψεις                    
NPL ratio (%) 32,7% -60 bps 25,9% -310 bps 34,2% +60 bps 26,4% -180 bps 30,2% -204 bps
NPL’s Κάλυψη (%) 69,0% +0 bps 69,1% +90 bps 72,5% -310 bps 77,4% -330 bps 71,51% +155 bps
NPΕ ratio (%) 48,1% -80 bps 32,8% -390 bps 51,4% -70 bps 36,5% -240 bps 43,0% -318 bps
NPEs Κάλυψη (%) 47,0% +0 bps 54,5% +71 bps 48,2% -50 bps 56,0% -260 bps 48,8% +87 bps
Κόστος/Έσοδα 46,6% -252 bps 45,8% -579 bps 58,0% +614 bps 48,5% +290 bps 49,4% -376 bps
Πιστωτικό κόστος -1,91% -4 bps -1,65% -18 bps -1,15% +18 bps -1,08% -1 bps -1,47% +134 bps
Επιτοκιακό περιθώριο 2,50% -4 bps 2,36% +1 bps 2,43% +5 bps 1,91% +12 bps 2,29% -25 bps
                     
Βασικοί Λογαριασμοί (Σε δις ευρώ)                    
Ιδια Κεφαλαία 8,4 2,6% 6,4 26,0% 7,7 1,2% 5,5 8,9% 27.970 -18,5%
Σύνολο δανείων 51,3 -1,0% 43,5 -3,3% 49,9 -3,3% 37,5 0,0% 182.234 -7,8%
Σύνολο δανείων (καθαρά) 39,9 -0,1% 35,8 -1,1% 38,4 -0,1% 29,9 -0,6% 144.018 -6,4%
Σύνολο Καταθέσεων 39,3 0,8% 41,3 4,9% 44,9 2,4% 42,9 1,0% 168.439 10,5%

Δ(%)* Νοείται ως διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

Που βρίσκονται τα εγχώρια NPEs ανά τράπεζα στο β’ τρίμηνο

Alpha Βank Δάνεια NPEs NPE (%) Συνολικές Προβλέψεις Κάλυψη Πρόβλεψης Αξία Καλύμματος Αξία του καλύμματος στο δάνειο Συνολική Κάλυψη
Στεγαστικά              14,8               7,4 50,1%               2,2 29,0%               5,4 72,6% 101,6%
   Καταναλωτικά                5,1               3,1 61,2%               1,9 59,0%               0,7 22,3% 81,3%
Μικρ. & Μες. Επιχ.                4,9               3,9 78,1%               1,7 45,0%               1,8 46,7% 91,7%
Επιχειρηματικά              19,2               6,9 35,9%               3,9 57,0%               4,0 58,1% 115,1%
Σύνολο              44,1             21,3 48,4%               9,6 45,2%             11,9 55,8% 101,0%
Εθνική Τράπεζα                
Στεγαστικά              15,0               6,8 45,5%               2,8 41,3%               5,0 74,0% 115,3%
   Καταναλωτικά                2,3               0,7 31,0%               0,6 86,9%               0,2 25,0% 111,9%
Μικρ. & Μες. Επιχ.                2,2               1,2 55,2%               1,0 79,1%               0,8 67,0% 146,1%
Επιχειρηματικά              16,0               4,2 26,2%               2,8 66,7%               2,5 60,0% 126,7%
Σύνολο              35,6             13,0 36,5%               7,2 55,7%               8,6 66,1% 121,7%
Eurobank                
Στεγαστικά              12,7               3,9 30,7%               1,7 43,4%               2,6 66,6% 110,0%
   Καταναλωτικά                3,0               1,3 43,5%               1,1 87,6%               0,1 9,4% 97,0%
Μικρ. & Μες. Επιχ.                6,1               3,4 55,9%               1,8 52,4%               1,9 54,6% 107,0%
Επιχειρηματικά              14,5               5,0 34,6%               2,9 57,8%               2,4 47,2% 105,0%
Σύνολο              36,2             13,6 37,5%               7,5 55,2%               6,9 51,0% 106,2%
Τράπεζα Πειραιώς                
Στεγαστικά              14,2               6,2 43,0%               1,8 29,7%               4,4 71,0% 100,7%
   Καταναλωτικά                4,7               2,7 57,0%               2,0 72,2%               0,6 22,0% 94,2%
Μικρ. & Μες. Επιχ.                 –                –                  –                  –    
Επιχειρηματικά              31,8             17,2 54,0%               8,8 51,1%               7,7 45,0% 96,1%
Σύνολο              50,8             26,1 51,4%             12,6 48,2%             12,7 48,7% 97,0%
Συστημικές Τράπεζες Δάνεια NPEs NPE (%) Συνολικές Προβλέψεις Κάλυψη Πρόβλεψης Αξία Καλύμματος Αξία του καλύμματος στο δάνειο Συνολική Κάλυψη
Στεγαστικά              56,7             24,3 42,9%               8,5 34,9%             17,4 71,6% 106,6%
   Καταναλωτικά              15,2               7,9 51,9%               5,6 70,8%               1,6 20,3% 91,1%
Μικρ. & Μες. Επιχ.              13,3               8,5 64,0%               4,5 52,5%               4,5 52,8% 105,3%
Επιχειρηματικά              81,5             33,3 40,9%             18,4 55,3%             16,6 49,9% 105,2%
Σύνολο             166,7             74,0 44,4%             36,9 49,9%             40,1 54,2% 104,2%

 

Ποιες είναι οι διαφορές σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (σύνολο και των 4 τραπεζών)

Συστημικές Τράπεζες Δάνεια NPEs NPE (%) Συνολικές Προβλέψεις Κάλυψη Πρόβλεψης Αξία Καλύμματος Αξία του καλύμματος στο δάνειο Συνολική Κάλυψη
Στεγαστικά               (2,9)              (2,2) -1,6%              (1,0) -0,9%              (1,3) 0,9% 0,0%
   Καταναλωτικά               (0,7)              (0,7) -1,8%              (0,6) -1,9%              (0,0) 1,5% -0,4%
Μικρ. & Μες. Επιχ.               (0,3)              (0,5) -2,1%              (0,3) -0,8%              (0,1) 2,1% 1,3%
Επιχειρηματικά                0,3              (0,7) -1,0%              (0,5) -0,5%              (0,0) 1,0% 0,5%
Σύνολο -3,6 -4,0 -1,4% -2,5 -3,3%              (1,4) 1,0% 0,3%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

MANOΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ