Εγκύκλιος του ΥΠΕΞ για δύο νέες κατηγορίες student visa

Εγκύκλιος προς όλες τις προξενικές Αρχές του εξωτερικού στάλθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις δύο νέες κατηγορίες εθνικής θεώρησης εισόδου για σπουδαστές (student visa) που προβλέπονται στον ν. 4763/2020, o οποίος ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Η Student Visa αφορά:

α) Πολίτες τρίτων χωρών, φοιτητές ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης αλλοδαπής που συμμετέχουν σε θερινά προγράμματα σπουδών (summer courses) για χρονική περίοδο ως 7 μήνες.

β) Εργαζομένους εταιρειών του εξωτερικού (τρίτης χώρας, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου), που θα παρακολουθούν προγράμματα σπουδών σε κολέγια, που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές, βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής για χρονική περίοδο έως 12 μήνες. Σε αυτή την περίπτωση, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να συνοδεύονται στην Ελλάδα και από τα μέλη της οικογένειάς τους.

Και στις δύο περιπτώσεις, η νέα διαδικασία είναι απλοποιημένη και περιλαμβάνει μόνο τη χορήγηση εθνικής θεώρησης χωρίς την υποχρέωση έκδοσης και άδειας διαμονής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι σπουδαστές να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους, για να καλύπτουν τα έξοδα διαβίωσής τους όσο διαμένουν και φοιτούν στην Ελλάδα.

Τη συγκεκριμένη τροπολογία είχε φέρει προς ψήφιση στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ο οποίος είχε τονίσει: «Με τη student visa η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Απλοποιούμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, ώστε φοιτητές από τρίτες χώρες να παρακολουθήσουν ελληνικά προγράμματα σπουδών στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση».