«Εγκρίθηκε» η ΑΜΚ της Πειραιώς από τη Γενική Συνέλευση – Οι απαντήσεις Μεγάλου στους μετόχους

Την εξουσιοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων έδωσαν οι μέτοχοι στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης.

Πιο αναλυτικά, οι μέτοχοι υπερψήφισαν το επίμαχο θέμα σε ποσοστό 99,32%, ενώ στο 2o, δηλαδή, την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της εταιρείας δια της συνένωσής τους (reverse split), και, εφόσον απαιτηθεί προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο, οι μέτοχοι ψήφισαν υπέρ σε ποσοστό 96,72% έναντι 3,21% κατά.

Για το 3ο θέμα, ήτοι τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, η γενική συνέλευση αποφάσισε υπέρ σε ποσοστό 99,58%.

Τέλος, για το 4ο θέμα (σ.σ. παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών, stock options), οι μέτοχοι έκριναν υπέρ σε ποσοστό 96,82% των ψηφισάντων.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στη γενική συνέλευση υπήρξε απαρτία, σε ποσοστό πλέον του 75%, χωρίς να υπολογίζονται οι μετοχές του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που αποκτήθηκαν το 2013.

«H αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς που μόλις εγκρίνατε, αποτελεί μία κομβική στιγμή για την Τράπεζα, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αλλά και την ελληνική οικονομία. Είναι κομβική, διότι μια επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από μια ελληνική τράπεζα, σηματοδοτεί πανηγυρικά την επανασύνδεση με τις αγορές κεφαλαίου, και συνεπώς την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα. Η σχεδιαζόμενη αύξηση των κεφαλαίων από την Τράπεζα Πειραιώς, θα της επιτρέψει την ταχύτερη μείωση των επισφαλών απαιτήσεων και θα της δώσει τη δυνατότητα να επικεντρωθεί κατά 100% στην χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, σηματοδοτεί αλλαγή σελίδας, όχι μόνο για την Τράπεζα Πειραιώς, που έχει το μεγαλύτερο φορτίο μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και για ολόκληρο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα», σχολίασε ο πρόεδρος της τράπεζας, κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου, για να προσθέσει: «Περνάμε από το χθες – που ήταν χαρακτηρισμένο από τράπεζες βεβαρημένες με κόκκινα δάνεια, – στο αύριο, δηλαδή, σε μια εποχή όπου οι τράπεζες θα είναι κατά 100% αφοσιωμένες στην χρηματοδότηση της οικονομίας. Με απλά λόγια, η αύξηση αυτή, σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα, τόσο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, όσο και της ελληνικής οικονομίας. Και είναι ακριβώς αυτή η προοπτική που αναδεικνύει τη σημασία αυτής της έγκρισης εκ μέρους σας για την αύξηση κεφαλαίου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, θα είναι ο καταλύτης εξελίξεων που θα μας επιτρέψουν να φύγουμε μπροστά και να απελευθερώσουμε τις παραγωγικές δυνατότητες του τραπεζικού συστήματος, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Και να μπορέσουμε, επιτέλους, να επιτελέσουμε, χωρίς τα βάρη του παρελθόντος, τον θεσμικό μας ρόλο που είναι η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, και πρωτίστως της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας».

Οι απαντήσεις του Χρήστου Μεγάλου στους μετόχους

«Μέσω της ΑΜΚ θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Καταλαβαίνω, κι εγώ μέτοχος είμαι – αγόρασα πριν από δύο χρόνια 100.000 μετοχές – έχουμε ένα σημαντικό dilution. Με την διαδικασία προνομιακής κατανομής, ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα στους υφιστάμενους μετόχους να προστατεύσουν την περιουσία τους, να συμμετέχουν (σαν να υπήρχαν δικαιώματα προτίμησης, αλλά χωρίς να υπάρχουν) στη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας». Αυτό, τόνισε στους μετόχους που έλαβαν τον λόγο ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, κ. Χρήστος Μεγάλου, προσθέτοντας πως από τη στιγμή που υπήρχε ένα τόσο μεγάλο ποσοστό «κόκκινων» δανείων η διοίκηση έπρεπε να σκεφτεί και να προχωρήσει σε μία ολιστική αντιμετώπιση και όχι να προσπαθεί να λύσει το θέμα χρόνο με τον χρόνο.

Όσον αφορά στο δικαίωμα προνομιακής κατανομής που η τράπεζα εξετάζει να έχουν οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το διοικητικό συμβούλιο, ο κ. Μεγάλου απάντησε πως, σύμφωνα με τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό, αυτό δεν θα ισχύει για το διεθνές βιβλίο, άρα, δεν θα υπάρχει επικάλυψη των δύο διαδικασιών, ενώ το ποσοστό συμμετοχής θα είναι ανάλογο αυτού, με το οποίο συμμετέχουν σήμερα. Ο αριθμός και η τιμή ανά μετοχή θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.