Έγκλημα καθοσιώσεως έχει συντελεστεί στο ελληνικό χρηματιστήριο!

  • Το παρέδωσαν στη βορά 3-4 αιμοδιψών Funds!!
  • Eνώ μπορούσαν να το είχαν αποτρέψει μόλις με μία ή άντε το πολύ 2 κινήσεις…