ΕΦΕΤ: Ανάκληση σταφίδας λόγω μεγάλης συγκέντρωσης ωχρατοξίνης Α

Ο ΕΦΕΤ ενημρώθηκε από την επιχείρηση ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ότι σε συνέχεια αυτοελέγχου, έχει προβεί σε ανάκληση σταφίδας λόγω παρουσίας ωχρατοξίνης Α σε συγκέντρωση ανώτερη του νομοθετημένου ορίου.

Η ανάκληση αφορά το προϊόν ΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΣΤΑΦΙΔΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 375ΓΡ με ημερομηνία λήξης 28/02/2024 και κωδικό παρτίδας L240228.

Ο ΕΦΕΤ παρακολουθεί τη διαδικασία ανάκλησης, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί τη συγκεκριμένη παρτίδα του προϊόντος, καλούνται να μην το καταναλώσουν.

Σχετικό δελτίο Τύπου είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.