ΕΔΣ: Αισιόδοξος αλλά όχι ανέφικτος ο στόχος για ανάπτυξη 7,5%

Aισιόδοξη, αλλά πιθανή υπό αυστηρές προϋποθέσεις, θεωρεί το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο την τελική πρόβλεψη του προσχεδίου του προϋπολογισμού για ρυθμούς ανάπτυξης 7,5% το 2021, έναντι αρχικού σεναρίου βάσης για 5,5% και με το δυσμενές σενάριο να ρίχνει τον πήχυ στο 4,5%-5%.

Στην γνώμη του το ΕΔΣ σημειώνει πως «η πρόβλεψη αυτή είναι αισιόδοξη και βασίζεται σε ευνοϊκές παραδοχές για την πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης, του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου, των εξαγωγών, του αποπληθωριστή, στην εκταμίευση επενδυτικών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, καθώς και στα δημοσιονομικά μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας γενικότερα και των εισοδημάτων ειδικότερα».

Υπενθυμίζει ότι πρόκειται για μία εκτίμηση που αποκλίνει αισθητά προς τα πάνω σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλέψεις διεθνών οργανισμών όπως το ΔΝΤ και ο ΟΟΣΑ, αλλά δεν είναι πολύ μακριά από εκείνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Μολονότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η περίπτωση ισχυρής  μεγένθυσης το 2021, αυτή προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση στοχευμένων εθνικών και ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών στήριξης της οικονομίας και την ομαλή αποκλιμάκωση των επιπτώσεων της πανδημίας αλλά και των εκτιμήσεων για την εξέλιξη της οικονομίας το 2020» τονίζει.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Οικονομικών αναμένει ύφεση 8,2% για το 2020, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε νέο lockdown και σημαντική περιστολή της οικονομικής δραστηριότητας στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.