ΕΧΑΕ: Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τις διατάξεις του αρ. 6 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX Ημερομηνία συναλλαγής Είδος συναλ. Ποσότητα Χρηματοπιστωτικό μέσο Συνολική αξία (ευρώ)
1 10.09.2020 09.09.2020 Πώληση 1.331 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 3.758,06
2 10.09.2020 09.09.2020 Αγορά 130 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 365,95
3 10.09.2020 09.09.2020 Αγορά 13 ΣΜΕ ΕΧΑΕ 3.775,98
4 11.09.2020 10.09.2020 Πώληση 5.888 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 16.521,96
5 11.09.2020 10.09.2020 Αγορά 11.978 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 33.451,12
6 11.09.2020 10.09.2020 Αγορά 58 ΣΜΕ ΕΧΑΕ 16.733,38
7 11.09.2020 10.09.2020 Πώληση 117 ΣΜΕ ΕΧΑΕ 33.032,00
8 14.09.2020 11.09.2020 Πώληση 2.754 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 7.789,74
9 14.09.2020 11.09.2020 Αγορά 2.694 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 7.640,15
10 14.09.2020 11.09.2020 Αγορά 46 ΣΜΕ ΕΧΑΕ 13.345,71
11 14.09.2020 11.09.2020 Πώληση 39 ΣΜΕ ΕΧΑΕ 11.060,00

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).