ΕΧΑΕ: Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τις διατάξεις του αρ. 6 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

27.05.2020

26.05.2020

Πώληση

375

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

1.308,70

2

27.05.2020

26.05.2020

Αγορά

1.800

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

6.355,50

3

27.05.2020

26.05.2020

Πώληση

23

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

8.114,00

4

28.05.2020

27.05.2020

Αγορά

200

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

700,00

5

28.05.2020

27.05.2020

Πώληση

200

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

702,00

6

28.05.2020

27.05.2020

Αγορά

396

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

1.387,44

7

28.05.2020

27.05.2020

Πώληση

2.693

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

9.520,50

8

28.05.2020

27.05.2020

Αγορά

5

ΣΜΕ EXAE

1.740,00

9

28.05.2020

27.05.2020

Πώληση

8

ΣΜΕ EXAE

2.787,00

10

29.05.2020

28.05.2020

Πώληση

1.386

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

4.886,67

11

01.06.2020

29.05.2020

Αγορά

183

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

637,76

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).