ΕΧΑΕ: Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

 

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

19.06.2019

18.06.2019

Αγορά

6.045

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

29.115,80

2

19.06.2019

18.06.2019

Πώληση

38

ΣΜΕ EXAE

18.516,00

3

19.06.2019

18.06.2019

Αγορά

38

ΣΜΕ EXAE

18.326,00

4

20.06.2019

19.06.2019

Αγορά

440

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

2.131,80

5

20.06.2019

19.06.2019

Πώληση

224

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

1.085,93

6

20.06.2019

19.06.2019

Αγορά

734

ΣΜΕ EXAE

354.195,00

7

20.06.2019

19.06.2019

Πώληση

734

ΣΜΕ EXAE

357.865,00

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Print Friendly, PDF & Email