ΕΧΑΕ: Συμμετοχή και αποτελέσματα ψηφοφορίας της 19ης τακτικής Γ.Σ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 πραγματοποιήθηκε η 19η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εξ’ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας παρατίθενται στον πίνακα που επισυνάπτεται.

19η Τακτική ΓΣ: Συμμετοχή και αποτελέσματα ψηφοφορίας