ΕΧΑΕ: Σταθερά ψηλά στις επενδυτικές προτιμήσεις

Η ιδιαιτερότητα του λειτουργικού αντικειμένου του ομίλου επιτρέπει την προσδοκία των επενδυτών να είναι κοντά στην πραγματικότητα. Κάτι που παραδοσιακά αρέσει.

Με τη συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων να προέρχονται από το ΧΑ (και όχι το ΧΠΑ, τις συνδρομές ή τα ομόλογα), είναι προφανές ότι όσο μεγαλώνει ο τζίρος στο ταμπλό, τόσο θα μεγαλώνει και το μέγεθος των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων.

Εξάλλου, ο εξ ορισμού βραχυπρόθεσμος χαρακτήρας των απαιτήσεων, η διαφάνεια στον τρόπο φορολόγησης και η έλλειψη δανειακών υποχρεώσεων καθιστά τη χρηματοοικονομική της εικόνα εξαιρετικά καθαρή.

Το κερασάκι στην τούρτα είναι η παραδοσιακά ικανοποιητικού ύψους μερισματική πολιτική, ενώ και στο ταμπλό η συμπεριφορά της μετοχής είναι συμπαγής, πιθανόν λόγω όλων των προαναφερθέντων που προσελκύουν βαριά χαρτοφυλάκια.

Πρόσφατα, η μετοχή κατάφερε να διαφύγει μιας μεσοπρόθεσμης πτωτικότητας με την κατοχύρωση των 3,80. Η 7 φορές δοκιμασμένη κοντινή στήριξη είναι στα 3,9 με την κύρια στα 3,7, με επόμενο στόχο τα 4,6.

Σε σχέση με πολλές άλλες μετοχές τόσο της μεσαίας (όπου βρίσκεται, στα 240 εκατ. ευρώ κεφ/ση) όσο και της μεγάλης, θεωρείται «φθηνή» ακόμα και στα 5 ευρώ, ενώ και η ανοδική κίνηση του 2023 από τα 3 στα 4+ αποδεικνύει ότι προεξοφλείται άλλο ένα καλό έτος.

Κείμενο: Συμεών Μαυρουδής, LLM, MSc, Mutual Fund/Portfolio Manager

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα. Τίποτα σε αυτό το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση ή πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και κάθε πληροφορία που περιέχει ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επένδυση που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία δεν πρέπει να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.