ΕΧΑΕ: Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας “ATTICA BANK A.E.”

Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας
“ATTICA BANK A.E.”

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται προσωρινά από σήμερα Παρασκευή 29 Απριλίου 2021, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας ATTICA BANK A.E., εν αναμονή ανακοίνωσης της εταιρίας. Αναστέλλονται επίσης προσωρινά και τα Παράγωγα Προϊόντα και ο Δανεισμός επί αυτής της μετοχής.