ΕΧΑΕ: Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή ειδικός διαπραγματευτής στις μετοχές της Titan Cement International

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της 14ης Ιανουάριου 2021, εγκρίθηκε η αίτησή της για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών των εταιρειών  “TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.” Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω προϊόντων ορίστηκε η ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021.