ΕΧΑΕ: Η EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. παραιτείται της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της “ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.”

Η εταιρεία EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με απόφαση της από 2/4/2020 συνεδρίασής της, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών Χ.Α. ενέκρινε την παραίτηση της, από την ιδιότητά της ως Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας, “ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.” και καθόρισε ως τελευταία ημέρα ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2020.