ΕΧΑΕ: Η Εθνική Χρηματιστηριακή Ειδικός Διαπραγματευτής της Τιτάν Cement

Η εταιρία “ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.” ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν αίτησής της, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενέκρινε με την από 15.04.2021 απόφασή του την έναρξη της ιδιότητας της εταιρίας “ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.” ως Ειδικού Διαπραγματευτή επί της συμβολαίων επί της μετοχής της εταιρίας ” ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A. (TITC) “. Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω συμβολαίου ορίστηκε η Δευτέρα 19 Απριλίου 2021.