ΕΧΑΕ: Δελτίο Τύπου Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020

  • Αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της εταιρίας TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ” (ISIN:GRS487003006), η οποία πραγματοποιείται υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 17 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 23 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,90. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Πέμπτη 11 Ιουνίου  2020. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 έως και την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης των 109.169.707 δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται από την τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 έως και την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020.

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020

  • Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της εταιρίας ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ISIN:GRS503003014) με  νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,05 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών της εταιρίας, σε αναλογία 5 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, ενώ ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών είναι η Τρίτη 16 Ιουνίου 2020.