ΕΧΑΕ: Δελτίο Τύπου Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών-Χρηματιστήριο Αθηνών

Επιτροπή Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών – Χρηματιστήριο Αθηνών

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν της σημερινής της συνεδρίασης,

ενέκρινε το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου της εταιρίας  “ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.”(ISIN:GRS510003015) για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Το Πληροφοριακό Δελτίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

Γνωστοποιεί ότι την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 θα υλοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των 9.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.” (ISIN:GRS496003005), σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Επίσης, ενέκρινε την παραίτηση της εταιρίας – μέλους του Χ.Α. “ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των ομολογιών της εταιρίας “HOUSEMARKET Α.Ε.”. Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των ομολογιών της εισηγμένης εταιρίας ορίζεται η Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018.