ΕΧΑΕ: Δελτίο Τύπου Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών – Χρηματιστήριο Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, γνωστοποιεί ότι την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018 θα υλοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των 15.828.960 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας “ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.” (ISIN:GRS279003008), σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.