ΕΧΑΕ: CPLP Shipping Holdings – ανακοίνωση – πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό

Ανακοίνωση