ΕΧΑΕ: Αυξήθηκε κατά 17% ο κύκλος εργασιών – Στα 6,6 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο

Με αύξηση κατά 16,8% στον κύκλο εργασιών και 22,2% για τα καθαρά κέρδη έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2023 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 22,9 εκατ. ευρώ, έναντι 19,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 16,8%.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το 63% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από έσοδα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζοντας μια μεταβολή 3,1 εκατ. σε σχέση με τη αντίστοιχη περίοδο του 2022, ήτοι αύξηση 27,2%.

Ποσοστό 12% του κύκλου εργασιών αφορά σε έσοδα που διαμορφώνονται κατά κύριο λόγο σε συνάρτηση με το ύψος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς (Εισαγωγές / Υπηρεσίες Εκδοτριών), τα οποία σημείωσαν αύξηση κατά 26 εκατ. ευρώ σε σχέση με το περυσινό α’ εξάμηνο (+10,9%), κυρίως λόγω της αύξησης του μεγέθους της αγοράς. Τέλος, 25% του κύκλου εργασιών προήλθε από υπηρεσίες και δεδομένα που παρέχει ο Όμιλος, μειωμένο κατά 0,9% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2022.

Σημειώνεται πως κατά το α’ εξάμηνο του 2023 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 110,6 εκατ. αυξημένη κατά 21,5% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2022 (91,0 εκατ.) και η μέση κεφαλαιοποίηση της εγχώριας αγοράς αυξήθηκε κατά 17,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση κεφαλαιοποίηση του α’ εξαμήνου του 2022 (76, δισ. ευρώ έναντι 64,8 δισ ευρώ).

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το α’ εξάμηνο του 2023 αυξημένος κατά 57,8% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών το α’ εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκε σε 12,4 εκατ. έναντι 10,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένο κατά 14,8%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του μισθολογικού κόστους λόγω ενίσχυσης της διοικητικής ομάδας και της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε 9,5 εκατ., αυξημένα κατά 18,8% σε σχέση με τα 8,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το α’ εξάμηνο του 2023, ανήλθαν στα 7,7 εκατ. έναντι 5,7 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 33,7%, και τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 6,6 εκατ. ευρώ έναντι 5,4 εκατ.  ευρώ το α’ εξάμηνο του 2022 παρουσιάζοντας αύξηση 22,2%.

Σημειώνεται ότι το α’ εξάμηνο του 2022 η κερδοφορία του Ομίλου ενισχύθηκε από έκτακτα έσοδα (έσοδα από επιστροφές φόρου) ύψους EUR0,6 εκ.

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε EUR0,114 έναντι EUR0,090 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.