ΕΧΑΕ: Άρση προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας “ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.”

Άρση προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας
“ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.”
Με απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης της εταιρίας “ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.“, αίρεται η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρίας από σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:30.

Από την ίδια ημερομηνία και ώρα, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.
Η ανακοίνωση της εταιρίας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου www.athexgroup.gr.