ΕΧΑΕ: Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών και παραγώγων των Viohalco και Cenergy

Άρση προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών  “VIOHALCO SA/NV & CENERGY HOLDINGS S.A.”

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια των σημερινών ανακοινώσεων των εταιριών VIOHALCO SA/NV.” και CENERGY HOLDINGS SA.” αίρεται η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών και των παραγώγων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων δανεισμού, με υποκείμενο τίτλο τις μετοχές των εν λόγω εταιριών.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών και των παραγώγων προϊόντων των εταιριών “VIOHLACO SA/NV” και “CENERGY HOLDINGS SA.” θα πραγματοποιηθεί σήμερα 12.11.2020 και ώρα 15.45 στη φάση διαπραγμάτευσης που θα βρίσκεται εκείνη την ώρα η αντίστοιχη αγορά του ΧΑ.

Οι ανακοινώσεις των εταιριών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου www.athexgroup.gr.