ΕΧΑΕ: Ανακοίνωση σχετικά με την επανέκδοση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5 και 30 ετών – FINAL PRICING TERMSHEETS

Hellenic Republic – August 2021 5 yr tap – Final Pricing Termsheet

Hellenic Republic – August 2021 30 yr tap – Final Pricing Termsheet