ΕΧΑΕ: Ανακοίνωση

Η εταιρεία EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με απόφαση της από 20/05/2021 συνεδρίασής της, η Επιτροπή Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητάς της ως Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.B.E.T.E.”  και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής
διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021.

Η EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.  θα διαβιβάζει στο σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής  διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της εταιρίας “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.B.E.T.E.”.