ΕΧΑΕ: Ανακοίνωση

Χειρισμός εταιρικής πράξης μετατροπής των υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (CoCo) της Τράπεζας Πειραιώς

Σε συνέχεια της από 7 Δεκεμβρίου 2020 ανακοίνωσης της Τράπεζας Πειραιώς σχετικά με την Ημερομηνία Μετατροπής των υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (CoCo) και κατά συνέπεια της έκδοσης 394.400.000 νέων μετοχών, ο χειρισμός επί της Μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς (ΠΕΙΡ), θα έχει ως εξής:

(α) Σύμφωνα με την παρ.3.1 της απόφασης 26 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της ΕΧΑΕ, και του άρθρου 2.6.3 του Κανονισμού ΧΑ, κατά την ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών στο ΧΑ δεν θα γίνει προσαρμογή της τιμής της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς και δεν θα μεταβληθούν τα όρια της ημερήσιας διακύμανσης της μετοχής.

(β) Αναφορικά με τους δείκτες, η διαχείριση της εταιρικής πράξης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες.  Πιο συγκεκριμένα, θα αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας στους δείκτες που συμμετέχει με ταυτόχρονη αλλαγή του ποσοστού ευρείας διασποράς (Free Float) από 65% σε 39% (σύμφωνα με τα κριτήρια υπολογισμού των ποσοστών ευρείας διασποράς των βασικών κανόνων). Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της ημερομηνίας πριν την εισαγωγή των νέων μετοχών στο ΧΑ.  Σημειώνεται ότι οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς συμμετέχουν στη σύνθεση των ακόλουθων δεικτών:

  • Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ
  • Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη
  • FTSE/XA Large Cap
  • FTSE/XA Market
  • FTSE/XA Τραπεζών

(γ) Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία μεταβολή στην διαπραγμάτευσή όσον αφορά στα παράγωγα προϊόντα και στον δανεισμό τίτλων επί της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς.

Σχετικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδρυσή του, το 1876, συμμετέχει σταθερά στις οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις της χώρας.

Το Χρηματιστήριο, μέσω των αγορών του, προσφέρει λύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και εύκολο περιβάλλον πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Κατέχει δε το διεθνές πρότυπο επιχειρησιακής συνέχειας  ISO22301 για το σύνολο των εταιρειών του, καθώς επίσης και για όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες και παρεχόμενα προϊόντα & υπηρεσίες.

Σε μια περίοδο που ο ρόλος των χρηματιστηριακών αγορών στην εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύεται σημαντικά, εμείς στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο να αναδείξουμε την ελκυστικότητα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και να προβάλουμε τις εταιρίες μας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Οι μετοχές του Ομίλου διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Σύμβολο: EXAE).

Συνοπτικές πληροφορίες για την αγορά και τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο καθώς και στην ιστοσελίδα του www.athexgroup.gr.